Връзване на кука с "Ухо" - 1

s_uho_1
Прекарвате свободният край на влакното през ухото на куката.
s_uho_2
Вземате свободният край и го подпъхвате под основното влакно.
s_uho_3
Започвате да правите намотки около основното влакно.

Връзване на кука с "Ухо" - 2

s_uho_4
Прекарвате влакното през ухото на куката и правите от него голямо ухо, както е показано на картинката.
s_uho_5
Правите няколко намотки около стъблото на куката и горната част на ухото.

Връзване на обикновенна кука

s_uho_6
Правите ухо с влакното и го поставяте върху стъблото на куката. Със свободният край започвате да правите намотки около стъблото надолу (както е на картинката). Има и друг начин - нагоре, но трябва да започнете с намотките от по-долу. Аз лично го предпочитам.
s_uho_7
Правите около 6 намотки и промушвате оставащия свободен край през ухото.
s_uho_8
Остава само внимателно да стегнете възела и да изрежете края.

Връзване на вирбел или блесна

s_uho_9
За тази цел направете двойно влакно. Промушете двойното влакно през ухото на вирбела или блесната.
s_uho_10
Връзвате единичен обикновен възел с двойното влакно, но не го затягайте до край.
s_uho_11
Пъхнете вирбелът през свободния край (примката).
s_uho_12
Стегнете и изрежете остатъците.

Връзване на влакното към шпулата на макарата

s_uho_13 Възелът прилича малко на този за куки с ухо - 1, но е много ефективен начин да се върже влакното.

Връзване на влакно за влакно

s_uho_14
Наложете влакната едно към друго и с едното направете 4-5 намотки около другото. След това вземете краят му и го пъхнете в ухото от първата намотка.
s_uho_15
Повторете стъпка 1 и с другият край на влакното.

Възел за образуване на примка

s_uho_16
Правите двойно влакно с ухо. Правите една намотка с ухото около другото влакно.
s_uho_17
Прекарвате ухото през новото ухо.
s_uho_18
Стягате и подрязвате и вече знаете достатъчно възли за първият си риболовен излет.