Прилагаме пълният текст на действащият закон за рибарство и аквакултури. Източник - ИАРА.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.