Тегла разни

Напишете стойността, която желаете да преобразувате в съответното поле и натиснете "Enter" от клавиатурата или бутон "Изчисли".

Kilogram (kg)
Gram (gr)
Milligram (mg)
Pound (lb)
Ounce (oz*)
* ако желаете да изчислите например 1/2 oz или 2 3/4 oz, би следвало да изпишете: 0.5 или 2.75