МАГАЗИНИ [добави магазин]  
"; ?>
"; while(list($id, $city) = mysql_fetch_row($lst1)) { if($i == 0) echo ""; echo ""; if($i == 3){ echo "\n"; $i = 0; } $i++; } echo "
$city
Все още няма регистрирани магазини за градове започващи с тази буква."; } /* if ($grad){ $sth = mysql_query("SELECT id, shop, address, phone FROM shops WHERE approved = 1 AND letter = '$letter' AND city = '$grad' ORDER BY shop", $dbh); while (list($id, $shop, $address, $phone) = mysql_fetch_row($sth)){ echo " $shop
$address
"; if ($phone) echo "$phone
"; echo "[още за магазина]

"; } } */ $sth = mysql_query("SELECT id, shop, address, phone FROM shops WHERE approved = 1 AND letter = '$letter' AND city = '$grad' ORDER BY shop", $dbh); while (list($id, $shop, $address, $phone) = mysql_fetch_row($sth)){ echo " магазин "$shop"
$address
"; if ($phone) echo "$phone
"; echo "[още за магазина]

"; } ?>
АБВ
ГДЕ
ЖЗИ
ЙКЛ
МНО
ПРС
ТУФ
ХЦЧ
ШЩЮ
Я