СПОДЕЛЕНО


"; }elseif($row['pic']){ $pictre = ""; } echo $picture; $onova = explode("-", $row['date']); $datata = "$onova[2].$onova[1].$onova[0] г."; echo "\n \n \n
$pictre
".$row['title']."
"; if($row['date'] != '0000-00-00') echo "($datata)"; echo "
\n \n "; if($row['forum']){ if(($row['bro'] == 16) or ($row['bro'] == 17)){ echo ""; }else{ echo ""; } } echo "\n
"; if($row['name'] == "Hunfi.ru"){ echo "".$row['name'].""; }else{ echo $row['name']; } echo "Коментари по тематаВъпросите Ви към автора
\n
\n\n \n \n"; if($row['bro'] == 6) $row['name'] = "По материали
от чуждестранния печат"; if($row['bro'] == 16) $row['name'] = "Hunfi.ru"; echo "\n
".$row['body']."
".$row['name'].""; if($row['date'] != '0000-00-00') echo "
$datata"; echo "
\n"; if($row['spic']){ echo "
Галерия
"; $small = explode("@", $row['spic']); $onova = explode("@", $row['bpic']); $a = '0'; $b = count($onova); while ($a <= $b-1) { $size = getimagesize("$onova[$a]"); $width = ($size[0] + 20); $height = ($size[1] + 60); echo " "; $a++; } echo "
"; } ?>