FISHING MANIA| НОВИНИ| ОБЯВИ| КАТАЛОГ| АНКЕТИ| КАЛКУЛАТОРИ| ФОРУМ| КАТАЛОГ| FaceBook| Google+
13 Ноември 2019 г.За нас | Контакти | Реклама
FM Приятели
Спининг клуб - Стари видри
Страница за риболов с изкуствени примамки
Река Янтра - пътеводител
За Дома - рецепти, цветя, статии - zadoma.com
СПОДЕЛЕНО

Вид рибаВид риболовДруги

Английска техника за риболов на щука
Техниката, която ви предлагам, е патент на английската школа и е с доказани качества. Приложението и е главно през по-студените месеци на годината, когато водата във водоемите е със сравнително ниски температури, щуката е ленива и не гони плячката си стръвно.
За стръв се използва мъртво рибе, аз предпочитам червеноперка с големина 12 -15 см. Методът на риболов е "на дъно", а това, което го отличава е, че стръвта седи на известно разстояние от дъното като "шамандура".
Монтажът на линията не е сложен, единствено е необходимо да си подсигурим балсова пръчица, с чиято помощ ще накараме стръвта да се издигне от дъното и да застане като шамандура. По нашата магазинна мрежа не се предлагат такива специални пръчици, но сами може да си изработим такава без проблеми. За целта ни е нужна някоя стара балсова плувка, чието тяло е с подходящи размери за целта: 8 - 10 см., но това зависи главно от големината на мъртвото рибе, което ще ползвате за стръв. За да пригодите плувката, е необходимо да й махнете антените и в единия край за по-голямо удобство да закрепите един вирбел (фиг. 1).
Линията е построена по следния начин: на стоманен, кевларен, или волфрамов повод са монтирани тройките, като разстоянието между тях е 6 - 7 см. Към ухото на последната тройка се привързва тънък повод, на който е вързана балсовата пръчица. Дължината на повода да е около 10 см., за да може да боравите свободно с пръчицата. Монтажът може да видите на фиг. 2.
Както споменах, тежестта е монтирана към основното влакно посредством повод и вирбел. Разстоянието, на което ще се намира стръвта от дъното зависи от дължината на повода на тежеста, а и от това на какво разстояние от куките ще сложим стопера. Удачен вариант е поводът на тежестта да е около 25 см., а стоперът да е на около 40 см. от куките (фиг. 3). Така стръвта ще се издига на около 60 см. над дъното, разбира се това разстояние може да го промените като придвижите стопера нагоре или надолу.
Зареждане на линията: мъртвото рибе се закача с едната кука в опашната област, а с другата в областта около хрилете (фиг. 4). Остава само да пъхнем балсовата пръчица в устата на рибето. Тя трябва да влезе цялата, за да не събуди подозрението на щуката, също така трябва да се внимава да не се разкъса рибето.
След като всичко е готово, остава да намерим подходящо място, където да заметнем. Не е нужно да е далечно замятане, по-скоро в близост до някое от естествените укрития на щуката. Такива са местата с подводна растителност, шавари, паднало дърво във водата и др. След като сме заметнали, е необходимо да оберем излишното влакно, да изпънем линията, за да може вирбела на тежестта да опре в стопера (така рибето ще е на точно толкова разстояние, колкото сме преценили) и след това да се даде аванс на шпионката. Когато щука поеме стръвта, няма да усети напрежение от влакното, понеже то свободно се изнизва през вирбела и ще налапа стръвта сигурно.
Остава да приготвите кепа, защото въпреки студа - Щуката си остава много борбена и ваденето й е истинско удоволствие за риболовеца.
Успех и наслука.
По материали
от чуждестранния печат
Галерия


© Fishing Mania 1999 - 2015