FISHING MANIA ЛИНК

Ако желаете да сложите наш банер или линк към Fishing Mania на вашия сайт е необходимо само да копирате кода на избрания от вас банер и да го пейстнете в кода на вашата страница.
Банер I - 88 х 31 px [1 Kb]
Fishiing Mania - Българският риболовен портал
Код на банера
<!-- Fishing Mania Link -->
<a href="http://www.fishing-mania.com" target="_blank"><img src="http://www.fishing-mania.com/img/fm_banner_s.gif" width="88" height="31" border="0" alt="Fishiing Mania - Българският риболовен портал " title="Fishing Mania - Българският риболовен портал"></a>
<!-- End of Fishing Mania Link -->
Банер II - 160 х 60 px [4 Kb]
Fishiing Mania - Българският риболовен портал
Код на банера
<!-- Fishing Mania Link -->
<a href="http://www.fishing-mania.com" target="_blank"><img src="http://www.fishing-mania.com/img/fm_banner_b.gif" width="160" height="60" border="0" alt="Fishiing Mania - Българският риболовен портал" title="Fishing Mania - Българският риболовен портал"></a>
<!-- End of Fishing Mania Link -->
Банер III - 468 х 60 px [5 Kb]
Fishiing Mania - Българският риболовен портал
Код на банера
<!-- Fishing Mania Link -->
<a href="http://www.fishing-mania.com" target="_blank"><img src="http://www.fishing-mania.com/img/fm_banner.gif" width="468" height="60" border="0" alt="Fishiing Mania - Българският риболовен портал" title="Fishing Mania - Българският риболовен портал"></a>
<!-- End of Fishing Mania Link -->
Текстови линкове
Fishing Mania
Код
<!-- Fishing Mania Link -->
<a href="http://www.fishing-mania.com" target="_blank" title="Fishing Mania - Българският риболовен портал" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 11px;color: #006699;text-decoration: none;">Fishing Mania</a>
<!-- End of Fishing Mania Link -->
Fishing Mania
Код
<!-- Fishing Mania Link -->
<a href="http://www.fishing-mania.com" target="_blank" title="Fishing Mania - Българският риболовен портал" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 11px;color: #006699;text-decoration: none; font-weight:bold;">Fishing Mania</a>
<!-- End of Fishing Mania Link -->
Fishing Mania
Код
<!-- Fishing Mania Link -->
<a href="http://www.fishing-mania.com" target="_blank" title="Fishing Mania - Българският риболовен портал" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 11px;color: #000000;text-decoration: none;">Fishing Mania</a>
<!-- End of Fishing Mania Link -->
Fishing Mania
Код
<!-- Fishing Mania Link -->
<a href="http://www.fishing-mania.com" target="_blank" title="Fishing Mania - Българският риболовен портал" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 11px;color: #000000;text-decoration: none; font-weight:bold;">Fishing Mania</a>
<!-- End of Fishing Mania Link -->
Очаквайте още дизайни